Ledige barnehageplasser 2016/2017

Vi har ledige barnehageplasser frå barnehageåret 2016/2017. Det er plassar på vår småbarnsavdeling Fjære som blir ledige til nytt barnehageår. Bruk elektronisk søknadskjema som ligg på Fjaler kommune sine heimesider: www.fjaler.kommune.no