Barnehagens nye vedtekter

Desse vedtektene vart vedtatt endra på samarbeidsutvalsmøte 09. mars 2015