Naturleikeplassen vår.

Hausten 2011 tok vi i bruk Bekkedalen som naturleikeplass.

Her er alt vi treng for å kunne få utfolde oss i rette miljø. Vi har tre å klatre i, bakker å sigle/rulle i, bålplass å varme oss på ved kalde dager, ein gapahuk som held oss tørre når maten skal inntakast på regnfulle dagar, og mange andre artige leikeapperater som det berre er fantasien som sett grenser for kva det er/kan bli. Praten går livlig på veg attende til barnehagen om alt borna har gjort på og kva dei såg der.

Bekkedalen er stadig under utvikling så det blir ofte noko nytt som har skjedd når vi har vert ein tur, spesielt om førskulegruppa har vert med. Dei er veldig gode med sag og hammar.