Progresjonsplan 3 - 6 år

Vi laga vår eigen progresjons plan i 2008. Dette er Flo sin: Planen blir kontunuerlig revidert.

Progresjons plan for 3 – 6 åringar

 

Dei ulike fagområda

3 - 4 åringar

4 - 5 åringar

 

5 - 6 åringar

 

Kommunikasjon

Språk

Tekst

- Rim og regler

- Leike med ord

- Lydbøker, bøker

- Teater

- Rim og regler

Eventyrdramatisering

- Bøker og lydbøker

- Teater

 

- Sangleikar

- Teater

- Fortellingar

- Følgjetong bok

- Alfabetet

Kropp

Bevegelse

Helse

- Turar

- Massasje

- Bading

- Gymsal og sanserom

- Turar

- Massasje

- Bading

Ansvar for uteleikeplassen

i skogen

- Førskulegruppeturar

- Massasje

- Turar

- Ta kval og

vannmerke på

Kunst

Kultur

Kreativitet

- Bruke naturen for å lage ulike ting

- Kunstutstilling

 

- Bruk av naturressursane til å lage ulike ting

- Kunstustilling

- Bilde laging av naturressurser.

- Lære å ta vare på – bruke.

 

Natur

Miljø

Teknikk

- Lære om økosystem

- Ferjeturar

Sjøtryggleik

Trafikktryggleik

- Eksperiment

             - Miljøtemaer

Sjøtryggleik

Trafikktryggleik

- Eksperiment

- Telttur for avslutning i førskulegruppa

- Matlaging i naturen/Eldhuset

- Oppleve livet i fjæra.

- Eksperiment

Etikk

Religion

Filosofi

- Danning

- Ta vidare tradisjonar i barnehagen

- Arbeid med Forut

- Danning

- Ulike aktiviteter og tradisjonar i desember månad.

- Forut

- Ansvar for foreldrekaffi.

- Danning

- Faste kirkebesøk ved høgtider.

- Forut arbeid

 

Nærmiljø

Samfunn

- Lære om livet i fjæra

- Lære stadsnamn

- Ansvar for haustfesten.

- Gardsbesøk

- Dei ulike årstidene

- Samarbeid Yksnebjør bhg.

- Besøk i lokalsamfunnet

- Fisketurar

- Førskulegruppe med Yksnebjør bhg.

Antall

Rom

Form

- Vekke matematikk kunnskapen

- Vere med på matlaging

- Lett IKT kjennskap.

- Meir kjennskap til tallsystemet

- Meir IKT kjennskap

- Forsette med arbeidet å skape nyfikne for matematikk