Vikariat pedagogisk leiar 80%

Vi har ledig 80 % stilling som pedagogisk leiar for barnehageåret 2017/2018.