Barnehagens nye vedtekter

Desse vedtektene vart vedtatt endra 09. mars 2015 på samarbeidsutvalsmøte.